browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.


Vă aflaţi AICI:


« « Percepţia şi Realitatea|| Workshopuri – Înscrierea şi rezervarea locurilor » »

Cadrul de referinţă

Posted by on 10, February, 2015

Header Şcoala Zenla - Salt în Conştiinţă

 

 Bun găsit!

Astăzi, mi-am propus să discut despre un concept extrem de important pentru CUNOAŞTERE în general şi în particular pentru ceea ce aşteptăm cu toţii să se petreacă cu noi: SALTUL ÎN CONŞTIINŢĂ.

După cum ai putut remarca, ultimele articole publicate, construiesc un anumit “decor”, o anumită fundaţie, definesc un cadru de discuţie. În “Percepţia şi Realitatea”, am abordat câteva din ideile de bază privind Realitatea, care are două aspecte: Realitatea Interioară pe care am numit-o Jungla Interioară şi respectiv Realitatea Exterioară, pe care am numit-o Jungla Exterioară.

De ce este atât de important cadrul de referinţă?

Viaţa noastră, este o sumă de experienţe pe care le facem, fie în mod deliberat, pentru că ne dorim să facem o anume experienţă, fie datorită unor “presiuni sociale”.

Fără să intru în prea multe amănunte, o să spun că am preferat să folosesc termenul “deliberat” când m-am referit la experienţe “personale”, pentru că e o diferenţă mare între “vreau asta”, care în majoritatea cazurilor este o decizie RAŢIONALĂ, bazată pe calcule altfel spus şi foarte rar o decizie CONŞTIENTĂ. Diferenţa dintre deciziile raţionale şi deciziile conştiente, constă în ASUMAREA RESPONSABILITĂŢII PENTRU REZULTATE.

A fi CONŞTIENT, a lua decizii CONŞTIENTE, presupune asumarea răspunderii pentru toate rezultatele, pentru toate consecinţele.

Ori, tocmai aici stă omenirea foarte prost: luăm decizii, le aplicăm şi aşteptăm ca alţii să răspundă pentru consecinţele “negative” şi ne simţim FRUSTRAŢI dacă cineva se atinge de rezultatele “pozitive”, pentru că noi considerăm că suntem proprietarii acelor rezultate. Discuţia e prea lungă şi mă opresc aici, dar te invit să priveşti în viaţa ta, în jurul tău şi să tragi propriile concluzii.

În această atitudine numită “RESPONSABILITATE”, intervine conceptul numit CADRU DE REFERINŢĂ.

Discuţia despre cadrul de referinţă şi importanţa lui în AUTOCUNOAŞTERE, o voi porni de la o analogie cu ceva cunoscut: figuri şi forme geometrice.

Am învăţat cu toţii ce înseamnă punct, dreaptă, suprafaţă şi volum.

Astfel, cadrul nostru de referinţă, poate fi unul rudimentar, adică punctiform. În general, fără a fi conştienţi de importanţa afirmaţiei, când constatăm că opiniile noastre, vederile noastre sunt diferite de ale celui cu care discutăm, spunem “Acesta este punctul tău de vedere!”.

Pe de altă parte, când stăm de vorbă cu un om “cult”, spunem despre el “Are un orizont larg de vederi!”.

Iată aşadar că, gnothi seauton cunoaşte-te pe tine însuţi are o bază cât se poate de reală: ADEVĂRUL, se află în INTERIORUL nostru! Felul în care ne raportăm la ceilalţi INSTINCTIV, demonstrează că, undeva în profunzimile noastre, apreciem corect exact această diferenţă de cunoaştere şi autocunoaştere între un om şi altul, cunoaştere pe care o numim generic “EDUCAŢIE”.

Revenind la cadrul de referinţă, aşa cum spuneam, el poate fi punctiform, caz în care vom avea o colecţie de “puncte de vedere”. O astfel de atitudine de viaţă, va genera opinii rigide şi, lucru extrem de important, la care am făcut referire în “Cele 7 Principii Hermetice”, ERUDIŢIA, este exact rezultatul unui cadru de referinţă PUNCTIFORM, a unui sistem de tipare mentale de tip punctual, specific Vibraţiei Solidelor. Erudiţia, exact asta este: o colecţie de puncte de vedere, fără legăturile care există între acestea.

Astfel, pentru a pune în evidenţă conceptul SALT ÎN CONŞTIINŢĂ, voi sublinia faptul că, schimbarea cadrului de referinţă de la unul PUNCTIFORM la unul LINIAR, reprezintă un prim salt în conştiinţă şi din perspectivă cognitivă, înseamnă pasul cel mai important poate şi anume, momentul când între acumularea de cunoştinţe punctiforme, apare COEZIUNEA. În practica curentă, energia coeziunii, o numim “iubire”. În fapt, coeziunea dintre punctele de cunoaştere acumulate, generează un nou cadru de referinţă, iniţial de tip liniar, apoi curbiliniu, plan, suprafaţă curbă şi în fine, un cadru de referinţă TRIDIMENSIONAL.

Astfel, cunoaşterea şi nivelul de conştiinţă atins de un om sunt definite prin prisma primelor trei chakre, a cadrului de referinţă specific, a tiparelor mentale specifice, astfel:

  • Muladhara – Inconştient – Punctiform – Solide;
  • Swadhisthana – Subconştient – Liniar (curbiliniu) – Lichide;
  • Manipura – Conştient – Suprafaţă (plană sau curbă) – Foc.

Acum cred că se poate înţelege de ce anume scrierile considerate sacre, subliniază atât de des importanţa IUBIRII: Fiind Energia Coeziunii, este singura energie care permite trecerea de la un nivel de conştiinţă la altul, de la un cadru de referinţă la altul şi în final, singura energie care permite DEZVOLTAREA şi desigur, EVOLUŢIA.

Astfel, SALTUL ÎN CONŞTIINŢĂ, înseamnă în primă înstanţă, trecerea de la un cadru de referinţă PUNCTIFORM (sau sistem personal de valori punctiform) la un cadru de referinţă LINIAR sau CURBILINIU.

Mă opresc aici cu speranţa că ţi-am arătat o direcţie de investigaţie pe care să o explorezi.

O să fac într-un articol distinct şi conexiunea între alimentaţie şi cadrul de referinţă, respectiv nivelul de conştiinţă atins la un moment dat de către cineva.

 

Articol citit de 72 vizitatori

Comments are closed.

« « Percepţia şi Realitatea| Workshopuri – Înscrierea şi rezervarea locurilor » »