browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.


Vă aflaţi AICI:


« « Dieta Hiper-Hidratată – Ziua 70|| Postul cu apă – secretele slăbitului inteligent » »

Ce sunt dimensiunile şi saltul în conştiinţă?

Posted by on 31, July, 2014

Şcoala ZENLA Sunt câţiva ani buni de când se tot vorbeşte despre Universul N-dimensional, despre Multiversuri, universuri paralele, 3D, 4D, 5D, 6D, despre trecerea Pământului în cea de-a şasea dimensiune şi alte asemenea.

Din nefericire, tot ceea ce am citit, suferă de o lipsă majoră şi anume, acea Conştiinţă care să trăiască starea 6D şi să fie capabilă să o traducă într-un limbaj accesibil la nivelul 3D. Marea majoritate a textelor, seamănă cu nişte romane SF cu zei şi demiurgi, cu entităţi invizibile atotputernice, care “se coboară” la mintea prăpădiţilor de pământeni, să le explice ce bine e în lumea zeilor şi cât de primitivi sunt cei care trăiesc în 3D. Fără îndoială, dacă privim lucrurile prin prisma unui mod de gândire 3D, cei care trăiesc în 6D, sunt “mult mai evoluaţi” decât cei care trăiesc în 3D. Doar că aici, e vorba despre un mic detaliu pe care puzderia de “channels” îl cam scaldă: TOŢI TRĂIM ÎN ACEEAŞI REALITATE! E complicat de explicat pentru o minte care se autolimitează la 3 dimensiuni fizice (lungime, lăţime şi adâncime) ce înseamnă o altfel de lume, care se supune unor “alte legi”, o lume în care există “fenomene paranormale” ca normă a banalului şi alte asemenea lucruri.

Ce înseamnă 4D, 5D şi 6D?

Înainte de toate, o să precizez că toţi oamenii au trăit mai des sau mai rar fenomene specifice CONŞTIINŢELOR 4D, 5D şi 6D! Diferenţa dintre cei care trăiesc realmente în aceste dimensiuni ale conştiinţei şi restul oamenilor, este ACCEPTAREA şi imediat derivat din acceptare, ÎNŢELEGEREA DIFERITĂ A REALITĂŢII. Astfel, există oameni pentru care este natural, este firesc să comunice telepatic, să se teleporteze, să “ghicească gândurile” altora, să poată avea două corpuri fizice pe care să le trimită în locuri diferite cu treburi diferite şi alte asemena “ciudăţenii”, aşa cum există oameni care resping din capul locului până şi ideea de a discuta despre acest fel de fenomene. Aceasta este singura deosebire reală dintre o CONŞTIINŢĂ 4D – 6D şi una 3D! FELUL ÎN CARE ACCEPTĂ REALITATEA! De aici însă, derivă o multitudine de fenomene care se înlănţuie şi schimbă complet realitatea! Prima mare diferenţă între o conştiinţă 3D şi una 4D – 6D, este modul în care percepe TIMPUL.

Conştiinţa 3D, are o percepţie PUNCTUALĂ a timpului. Adică, “trăieşte clipa”, pentru un 3D, semnifică faptul că există un sfârşit inexorabil, există dualitate şi singurul mod posibil de a trăi, este să fii cel mai bun. Acest tipar mental, acest mod de gândire, e îmbrăţişat momentan de către 99,99% din populaţia globului. Restul de 0,01% formează un grup de “early adopters ca să folosesc expresia consacrată din Legea difuziei inovaţiei un grup de entuziaşti cu viziune complexă şi curajul de a îşi trăi viziunile. Numeric vorbind, ei constituie totuşi un segment foarte important, fiind vorba despre peste 7 milioane de oameni, care trăiesc, făptuiesc şi visează vise nemaiauzite şi nemaivăzute! Ei sunt cei care duc omenirea mai departe, care construiesc “viitorul” celor care se mulţumesc să asiste la construirea lui, fiind simpli spectatori sau doar “curioşi”, care “încearcă marea cu degetul”.

Conştiinţa 4D, are o percepţie LINIARĂ A TIMPULUI, adică, pentru o conştiinţă 4D, TIMPUL ESTE O AXĂ. Entitatea 4D se poate deplasa pe această axă înainte şi înapoi, deci pentru o astfel de Fiinţă, conceptele “trecut-prezent-viitor”, au o consistenţă aproape fizică, sunt oarecum ca o şosea pe care mergi încotro vrei.

Conştiinţa 5D, are o percepţie PLANĂ A TIMPULUI, adică, pentru o conştiinţă 5D, TIMPUL ESTE UN PLAN, o suprafaţă, în care există o infinitate de posibile axe liniare, dar pot fi la fel de bine şi curbe sau spirale. Entitatea 5D se poate deplasa în acest plan spaţio-temporal după voie, deci pentru o astfel de Fiinţă, conceptele “trecut-prezent-viitor”, mai au o semnificaţie foarte vagă şi doar în relaţie cu o succesiune bine definită de evenimente, în baza raportării la o anumită axă spaţio-temporală de tip trecut-prezent-viitor. Conştiinţele 5D, încep să aibă precepţia vortexurilor spaţio-temporale, ca Entităţi de sine-stătătoare şi operează mai mult ori mai puţin conştient cu aceste vortexuri. Ele sunt precepute ca cercuri sau spirale sau braţe ale unei spirale a spaţio-timpului, adică, proiecţii plane ale vortexurilor tridimensionale. Conştiinţa 5D, percepe o infinitate de astfel de axe “liniare” ale timpului, deci pentru o astfel de Fiinţă, ORICE VIITOR ESTE POSIBIL, pentru că ORICE TRECUT POATE FI SCHIMBAT. Totul se rezumă la CE VREAU SĂ TRĂIESC EU ACUM.

Conştiinţa 6D, are o percepţie SPAŢIALĂ A TIMPULUI, adică, pentru o conştiinţă 6D, TIMPUL ESTE UN SPAŢIU, un “volum”, în care există o infinitate de posibile axe “liniare” (curbe, spirale)şi plane (pânze, suprafeţe) spaţio-temporale. Entitatea 6D se poate deplasa în acest volum spaţio-temporal după voie, deci pentru o astfel de Fiinţă, conceptele “trecut-prezent-viitor”, au semnificaţie doar în raport cu obiectivele urmărite, în funcţie de modul de raportare necesar experimentării unei anumite stări particulare de conştiinţă. Conştiinţele 6D, au percepţia vortexurilor spaţio-temporale, ca Entităţi ce fac parte din ele însele şi operează conştient cu aceste vortexuri. Ele sunt precepute ca un continuum spaţio-temporal, în care INFORMAŢIA şi ENERGIA circulă sub forma unor spirale sau braţe ale unei spirale, întrucâtva asemănătoare unui tornado. Conştiinţa 6D, percepe o infinitate de astfel de vortexuri, deci pentru o astfel de Fiinţă, ORICE REALITATE ESTE POSIBILĂ, ea fiind capabilă să aleagă între realităţile posibile la un moment dat, pe cea care este interesată să o experimenteze în “acum”-ul său.

SALTUL ÎN CONŞTIINŢĂ

Se vorbeşte mult despre saltul în conştiinţă şi mulţi privesc acest fenomen ca pe un fel de săritură de pe un trotuar rulant pe altul. În fapt, “saltul în conştiinţă” este un concept fără consistenţă, o exprimare de domeniul literar, o figură de stil care are rolul de a sublinia diferenţa dintre modurile de percepţie ale Realităţii din PREZENTUL cuiva. “Saltul în conştiinţă” prin urmare, este mai curând o alegere pe care o facem CONŞTIENT şi care constă în a renunţa ca exerciţiu al Liberului Arbitru la un anumit tipar mental, pentru a îl înlocui cu un altul mai puţin restrictiv sau invers. De cât de rapid vom putea trece de la un mod de gândire la altul ÎN MOD CONŞTIENT, vom putea spune că facem şi “saltul în conştiinţă”. Multă lume asociază acest fenomen cu “a doua venire a lui Isus”. Cu toată părerea de rău, asocierea este o eroare, un mit fără consistenţă, întrucât procesul pe care îl semnifică expresia “salt în conştiinţă”, reprezintă O ALEGERE INDIVIDUALĂ (dacă ne raportăm la 3D!), nicidecum ceva care poate fi căpătat “cadou” de la cineva; altfel, este o proprietate INTRINSECĂ A CONŞTIINŢEI, deci cum poate cineva să vină să îmi dăruiască pe Şerban Stănescu, de vreme ce EU SUNT Şerban Stănescu?! Aşa cum pentru a scrie şi a citi trebuie să înveţi scrisul şi cititul, tot aşa se învaţă şi trăirea în mai mult de trei dimensiuni iar procesul tranziţiei de la o formă de trăire a realităţii la alta, poate fi numit oricum mântuire, iluminare şi eliberare sunt cele mai comune denumiri în afară de “salt”.

Cum spuneam, FIGURATIV, prin comparaţie cu modul de gândire exclusiv 3D, putem spune că modul de gândire 4D – 6D, reprezintă “un salt”, dar trebuie înţeles clar că o Fiinţă 6D, trăieşte în egală măsură şi în 3D şi în 4D şi în 5D şi în 6D, datorită unei alegeri conştiente pe care o face, fără a se simţi stingherită în vreun fel de stările pe care le experimentează, tocmai pentru că sunt alegerile sale! Prin urmare, dacă există un indiciu al trecerii de la o formă de conştiinţă 3D la una de tip 4D sau mai înaltă, acest indiciu este gradul de împăcare cu sine şi cu Universul înconjurător şi la nivel de grup, GRADUL DE INTEGRARE ÎN MEDIUL DE VIAŢĂ. Astfel, motivul pentru care o eventuală venire a lui Isus este inutilă, este faptul că şi dacă ar veni, conştiinţa ta ar rămâne aceeaşi, pentru simplul motiv că TU AI ALES SĂ TRĂIEŞTI ACEASTĂ REALITATE, la un anumit nivel al Fiinţării tale. Aceste adevăruri, ar fi trebuit să le explice biserica şi slujitorii ei. Din păcate însă, aceste adevăruri fie le sunt complet necunoscute, fie sunt ignorate din interese meschine, fie pur şi simplu, toate la un loc şi înclin să cred că este un amestec subtil al tuturor variantelor, inclusiv o cunoaştere reală, dar împărtăşită doar la scară mică, din motive obscure mie. Sau, mai curând, biserica şi religiile, sunt o formă de manifestare a conştiinţei 3D.

Închei aici şi îţi urez un grabnic “salt în conştiinţă”!

Pentru că depinde de tine!

Articol citit de 675 vizitatori

Comments are closed.

« « Dieta Hiper-Hidratată – Ziua 70| Postul cu apă – secretele slăbitului inteligent » »