browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.


Vă aflaţi AICI:


« « Vindecări|| La mulţi ani Monica! » »

Coborârea în materie

Posted by on 7, March, 2015

Header Şcoala Zenla - Salt în Conştiinţă

 

Aveam în plan să scriu alte articole, dar importanţa acestui subiect, acum mă izbeşte, mai ales în lumina clarificărilor pe care Almira căreia îi suntem amândoi recunoscători pentru munca pe care o depune! m-a ajutat să le aduc în planul Fizic şi să le traduc în cuvinte, atât cât de clar pot acum.

Volumul de informaţie necesar clarificării problemei Coborârii în Materie, este uriaş şi transmiterea lui în formă scrisă, necesită o armată de scribi. Sunt un singur om, aşa încât, mă adresez acum exclusiv celor care au VIBRAŢIA NECESARĂ SĂ REZONEZE CU ACEST TEXT.

Atunci când lângă mine se vor afla efectiv şi alţii care să aibă cel puţin capabilităţile mele, povestea se va schimba.

Şi acum, un scurt rezumat al poveştii numită COBORÂREA ÎN MATERIE.

Mizeria spirituală în care ne zbatem de cel puţin douăzeci de secole, are nişte cauze extrem de precise.

În primul rând, aşa cum bine a spus Almira pe blogul ei, informaţiile necesare sunt acum în mâna unor semi-treziţi spiritual, care LE COMERCIALIZEAZĂ. Printre aceştia, se numără la loc de cinste meseriaşii Reiki, meseriaşii cu crucea de diverse culori politice şi alţi meseriaşi de duzină din clasa asta. Şi ca să spulber confuziile, absolut toate iniţierile în Reiki făcute pe filiera americană, sunt nişte simple condiţionări, nişte PROGRAMĂRI făcute din Astral, de către nişte personaje care slugăresc plutocraţia.

Eu însumi am fost la astfel de iniţieri în Reiki şi ŞTIU EXACT CE S-A ÎNCERCAT SĂ MI SE FACĂ.

Din fericire pentru acei nefericiţi, EU ERAM CONŞTIENT şi am filtrat condiţionările. Cel care a făcut iniţierea a observat şi s-a dat de gol în plan Fizic, de mai multe ori. Mai mult, a reluat tentativele de condiţionare în mod repetat. Am refuzat să răspund la agresiune şi la încălcarea Liberului Arbitru, cu agresiune. Motivele, mă privesc personal şi Familia mea de Lumină, ŞTIE EXACT TOT CE S-A PETRECUT. Asta înseamnă că, potrivit bibliei, “s-a trecut în cartea vieţii”. Aşa cum au acţionat făcând mizerii, tot aşa va trebui să acţioneze pentru a face CURĂŢENIE. E problema lor.

Pot să vă dau câteva zeci de nume şi de la noi din ţară şi din alte colţuri ale lumii, nume de VÂNDUŢI SUFLETEŞTE. Că spiritul lor, DOARME! Mă abţin însă să fac aşa ceva, pentru că a face aşa ceva, înseamnă a sluji la doi stăpâni. Cred că am fost destul de limpede!

 

COBORÂREA ÎN MATERIE

 

 1. ÎNTRUPAREA sau ÎNCARNAREA. Pentru a putea acţiona în Plan Fizic, o Entitate are nevoie de o anumită interfaţă. Te poţi gândi la un om obişnuit care pleacă pe Lună şi se îmbracă cu un costum spaţial sau, la un scafandru care lucrează sub apă. Este absolut acelaşi lucru. Corpul Fizic, este acest “costum de scafandru” care, dacă se ajunge la Coborârea în Materie, îi permite Fiinţei de Lumină să îşi facă Lucrarea sa, aici, pe Pământ. Doar că sunt nişte probleme deosebite aici! Trecerea din Matricea Astrală în Matricea Fizică, acum este echivalentul aruncării unui om de pe un bloc cu 50 de etaje, pe un trotuar din asfalt sau din beton. Aceasta este cauza principală a avorturilor spontane din ce în ce mai dese, a apariţiei autiştilor, a sindromului ADHD şi a multe alte boli “congenitale”.
 2. REAMINTIREA PROGRAMULUI PERSONAL. În mod normal, dacă trecerea prin Matricea Fizică are loc normal, nou-născutul, este capabil să comunice ŞI cu oamenii ŞI CU FAMILIA DE LUMINĂ. Cum spuneam mai sus, naşterile actuale sunt în proporţie de 100% TRAUMATICE şi fătul ajunge în Fizic traumatizat şi INCONŞTIENT. Dacă din fericire pentru el are câteva clipe sau ore de conştienţă, abia are răgazul necesar să înţeleagă unde a ajuns şi să transmită de la faţa locului starea de fapte. Misiunea reamintirii programului personal, ar fi trebuit să fie îndeplinită de PĂRINŢII FIZICI, care în ziua naşterii, ar trebui SĂ SE RIDICE ÎN LUMINĂ şi SĂ ŞADĂ ÎN LUMINĂ CU FĂTUL, până în clipa când fătul şi echipa de Entităţi Luminate, înalte, aflată în Astral, membrii ai Familiei de Lumină a nou-născutului, confirmă în clar…
 3. RECAPITULAREA CU PĂRINŢII FIZICI. Părinţii fizici, odată ridicaţi în Lumină, primesc de la Familia de Lumină PROGRAMUL PERSONAL al celui nou venit AICI. Ei trebuie să repete şi să confirme în clar ÎNŢELEGEREA CORECTĂ A PLANULUI. Această confirmare, este şi asumarea RĂSPUNDERII DE CĂTRE TUTORII FIZICI, a obligaţiilor de a asigura absolut toate resursele necesare DEZVOLTĂRII FIZICE ŞI RIDICĂRII COPILULUI ÎN LUMINĂ.
 4. RECAPITULAREA CU COPILUL. Copilul, chiar şi în condiţiile unei “aterizări” line, se află în stare de şoc. Părinţii Luminaţi, au datoria să rămână în Lumină cu fătul, până când acesta se trezeşte spiritual şi poate comunica SPIRITUAL atât cu Familia de Lumină, cât mai ales, cu PĂRINŢII ÎNTRUPAŢI. Astfel, procedura de reamintire a PROGRAMULUI PERSONAL este parcursă de către copil şi Familia de Lumină, până când copilul CONFIRMĂ că şi-a amintit în detaliu PROGRAMUL. ACEASTA ESTE ADEVĂRATA TAINĂ A BOTEZULUI, în nici un caz circul jalnic la care se dedau cei care îl practică acum.
 5. TUTORII SPIRITUALI. Părinţii fizici, au doar rolul simbolic de părinte. Ceea ce au ei, este OBLIGAŢIA ASUMATĂ LA NIVEL DE FAMILII DE LUMINĂ de a îl proteja pe noul născut şi NIMIC MAI MULT. Ei sunt cei care S-AU ANGAJAT SĂ ÎL SLUJEASCĂ, CU PREŢUL VIEŢII, pe noul născut. Ceea ce vedem acum însă, este o caricatură, un circ, o mocirlă spirituală. Sar peste alte aprecieri. LE VEZI ŞI TU şi, mai mult ca sigur, dacă abia acum afli despre aşa ceva, EŞTI PARTE, EŞTI UNEALTĂ OARBĂ A ACESTUI MASACRU SPIRITUAL care se realizează aici, pe Pământ.
 6. TREZIREA SPIRITUALĂ. Trezirea spirituală, este un proces extrem de anevoios. El necesită 28 de ani FIZICI, aici pe Pământ, timp în care, copilul trebuie îndrumat cu răbdare, CU IUBIRE, cu toleranţă să îşi reamintească toate cele necesare pentru a trăi atât ÎN LUMINĂ, cât şi ÎN LUMEA MATERIALĂ. Cu alte cuvinte, el trebuie îndrumat de către Familia Spirituală, deplin coborâtă în Materie, cum să îşi dezvolte aptitudinile FIZICO-SPIRITUALE, necesare traiului în această dimensiune SIMULTAN CU TRĂIREA ÎN LUMINĂ. Tot în acest interval de timp, Familia Spirituală, are obligaţia de a îl ajuta să îşi găsească Fraţii de Lumină ÎNTRUPAŢI, să îşi formeze FAMILIA ÎNTRUPATĂ, să îşi găsească PARTENERUL ALES ÎNAINTE DE ÎNTRUPARE.
 7. LOGODNA SPIRITUALĂ. Reunirea cuplului spiritual, este de asemenea un proces dificil. El necesită armonizarea partenerilor pe toate planurile, până în cele mai mici detalii, pentru a asigura un cuplu ÎNALT SPIRITUAL ÎNTRUPAT. Acest lucru, presupune încă o perioadă de şapte ani de instruire împreună, în intervalul de vârstă 29 – 35 de ani.
 8. CĂSĂTORIA SPIRITUALĂ. După cei şapte ani petrecuţi împreună, cei doi pot decide dacă este cazul să întemeieze o Familie Spirituală. Presupunând că da, ei vor trebui să parcurgă în căsnicie, încă două stagii de 7 ani, respectiv perioada 36 – 49 de ani.
 9. TREAPTA PATRUZECI ŞI NOUĂ. În cel de-al 49-lea an de viaţă, cei doi trebuie să stea ridicaţi în Lumină. Acolo, în Astralul Superior, vor veni să îi instruiască Maeştrii care coordonează venirea la Întrupare a Spiritelor Destrupate. Astfel, cuplul parcurge o perioadă de instruire cu privire la obligaţiile lor, la zestrea pe care o are familia, la ce poate oferi pentru noul venit şi ÎMPREUNĂ, fac planul pentru noua întrupare. DUPĂ CE PLANUL a fost întocmit în cele mai mici detalii (pe perioada tuturor celor 28 de ani de tutelă!), Spiritele Destrupate, vin şi comunică cu cuplul. Ei îşi prezintă PLANUL PERSONAL, îl discută cu Cuplul Spiritual, se armonizează planurile sale cu ale Familiei şi după ce se consideră că s-a ajuns la o acceptare TOTALĂ de către toate părţile, se trece la ASUMAREA SOLEMNĂ A ANGAJAMENTULUI, în faţa Familiei sau Familiilor de Lumină. Abia după ce acest ANGAJAMENT SOLEMN a fost asumat deplin de către cei trei şi “ratificat” de către ÎNTREAGA FAMILIE DE LUMINĂ, Spiritul Destrupat este condus către instructorii care îl vor călăuzi către Prima Matrice şi următoarele.
 10. ÎNTRUPAREA. După ce procedurile menţionate au avut loc, Spiritul Destrupat, este instruit pas cu pas cu privire la dificultăţile trecerii prin Matricele Manifestării. După ce Destrupatul confirmă deplin ÎNŢELEGEREA ŞI ACCEPTAREA PROCESULUI, el înaintează în Prima Matrice (Gând). În Planul Mental, este reinstruit, confirmă şi apoi este condus la Matricea AKASHA, unde îmbracă încă un “costum spaţial”. Continuă procedurile descrise şi se trece la Matricea COEZIUNII (Iubirea, Anahata), apoi la Matricea Focului (Manipura) şi în fine, Re-întrupatul face o pauză mai lungă după trecerea prin Matricea Astrală (Swadhisthana), unde este instruit corespunzător pentru ultima Matrice, Matricea Fizică, aşa cum am spus. Cum spuneam, aici se întâlneşte cu tutorii săI fizici (părinţii fizici), are loc preluarea Întrupatului şi procedurile descrise mai sus.

 

Astfel SUMA TUTUROR ETAPELOR PREZENTATE, reprezintă COBORÂREA ÎN MATERIE.

Ceea ce suntem noi în marea noastră majoritate, se numeşte “îngeri căzuţi”. Şi eu, sunt încă în stadiul de înger căzut. Tocmai pentru că în etapa în care am intrat în Matricea Fizică, am suferit un traumatism atât de mare, încât legăturile noastre cu Familia de Lumină, s-au rupt aproape de tot. Au rămas atât de slabe, încât ele mai pot asigura doar funcţionarea MECANICĂ a corpului fizic, adică, singurul lucru cât de cât funcţional (şi asta, cu grave erori funcţionale!), mai e carcasa; corpul fizic, adică.

Cu această carcasă jalnică, cu o cutie goală de conţinutul său, ne târâim printr-o existenţă MIZERABILĂ, cu speranţa “venirii lui Isus” şi într-un târziu, murim ca urmare a ruperii noastre de Lumină.

 

O ultimă precizare.

SHAMBALA. Locul din Astralul Superior în care are loc ultima haltă înainte de Planul Fizic, întâlnirea dintre Copil şi Părinţii Spirituali, se numeşte SHAMBALA sau SHANGRI-LA. Cândva, cu multe zeci de secole în urmă, această locaţie din Astralul Superior, avea şi o proiecţie FIZICĂ… Adică, EXISTA UN LOC PE PĂMÂNT, ÎN CARE EXISTA CASA DE LUMINĂ NUMITĂ SHAMBALA.

Datorită mizeriei spirituale, această CASĂ DE LUMINĂ, a fost distrusă.

Una dintre locaţiile CASEI DE LUMINĂ SHAMBALA, a fost cu multe zeci de secole în urmă, Insula Şerpilor. Acesta este şi motivul pentru care Ucraina a pus la bătaie toate mijloacele posibile să pună mâna pe Insulă. Din nefericire pentru ei, SHAMBALA FIZICĂ, este rezultatul muncii în comun a MII DE FAMILII SPIRITUALE. Ceea ce au ei acum, este exact coaja unui ou eclozat de câteva zeci de mii de ani. O fosilă…

Cine îşi închipuie că lucrurile se petrec altfel, pierde vremea şi se bălăceşte în mocirlă, cot la cot cu fabricanţii şi purtătorii de şoseţele.

Cam asta am avut de spus.

CINE ARE URECHI DE AUZIT, SĂ AUDĂ!

CINE ARE OCHI DE VĂZUT, SĂ VADĂ!

 

 

ACTUALIZARE J 12-03-2015.

Un excelent articol despre “Preoţi în templul cosmic: despre coborârea sufletului în materie” pe care îl recomand cu mare bucurie!

Este foarte valoros şi important!

 

Articol citit de 103 vizitatori

4 Responses to Coborârea în materie

 1. O Farama din constiinta ta

  MAI MULT scris CU TOT feLuL dE CaracTERE ca DOAR NU suntem capabili sa INteLegeM dAca scriem NORMAL ca tot OMUL.
  Noi suntem SPECIALI, avem mai MulTa LuminA deCAT vecinul nostru. Veniti lA NoI peNtRu WoRkShOpuri, platiti la noi PT cA la veCini nu e adevArat. nOi CUNOASTEM!
  Si daca tot sunteti aici va rog frumos, ascultati-ma. Exista 43 de maestri care predau 2 arte a cate 7 carti din 4 colturi ale lumii. Aceste arte sunt FALSE! Noi stim mai bine penTru ca luMina noaStra este Mai putErnica decat a vecinului nostru (masurata cu luxmetru)!!!!.
  NOI CUNOASTEM EXACT 10 arte si metode clare, precise, fixe de iluminare (nU exISta Mai MultE). PT IncepuT Trebuie sa stati si sa va uitati la luNa exact 39 de minute si 4 secunde in fiecare zi de la ora 03:03:03 si 88 ms timp de 44 de zile facand pauze o data la fiecare a noua zi din luna care urmeaza. DOAR ASA SE AJUNGE LA ILUMINARE! Folosind pasi clari, precisi si foarte bine delimitati.

  ————————
  Pot continua cu romane intregi…mii si mii de pagini. Pe langa asta nu cred ca e necesar sa folosim caps lock si culori peste culori pentru a puncta inutil evidentul…

  Nu ai inteles nimic din ce inseamna evolutia spirituala, din ce inseamna conexiunea cu Sursa. Te-ai pierdut intr-un spatiu intunecat in care mai mult te afunzi. Lumina nu inseamna tehnici aplicate la ore si prin metode precise. Cu cat mai evoluati mental si tehnologic suntem, cu atat mai mult ne pierdem din suflet si din esenta, uitam sa ne ascultam inima. Invers iar nu e bine…revenim la salbaticie daca nu reusim sa crestem si tehnologic. Ai ghicit… secretul este echilibrul…

  Tu continui sa dinamizezi creierul stang bagand din ce in ce mai multe informatii in el, mai ceva ca indoctrinarea facuta in scoli. Asta e spiritualitate? Lectii, scheme, numere, exercitii facute perfect, altfel nu iese lumina?

  Ca sa ajungi la Dumnezeu nu e nevoie de o schema intinsa pe 1.000.000 de pagini care trebuie urmata precis. Asculta-ti inima, intuitia…acolo e legatura cu Divinul!

  Reflecteaza…

  Sa fii iubit!

  • Şerban Stănescu

   Am aprobat comentariul, pentru că este ADEVĂRAT ce ai scris.
   Întrebarea mea PENTRU TINE, ESTE:
   De când stă ADEVĂRUL ÎN ÎNTUNERIC şi MINCIUNA în LUMINĂ?
   Poate mă lămureşti, dacă tot arăţi cu degetul din întuneric, de după colţ!
   Chiar sunt curios!
   Eu unul, am avut curajul să tai Nodul Gordian.
   Şi că tot vorbim de curaj, curaj înseamnă cu totul altceva decât INCONŞTIENŢĂ, FUGĂ DE RĂSPUNDERE, LAŞITATE.
   Eu cel puţin am curajul răspunderii de a semna idioţeniile pe care le scriu.
   Mai mult chiar, am curajul nebun DE A LE PUNE ÎN PRACTICĂ.
   E plină lumea de doctori docenţi şi academicieni în teorie goală: “Eşti chimval răsunător”, zice pe undeva într-un manual.
   Cine te-a împiedicat să vii alături de mine şi să zici: AICI AI LUAT-O PRIN BĂLĂRII?
   După care, SĂ ÎMI ARĂŢI TU cum te RIDICI ÎN LUMINĂ, CUM CONSTRUIEŞTI ÎN LUMINĂ, etc.
   Cum spuneam, de docenţi în teorii, e plină lumea.
   Predic carne şi mănânc carnea, predic apă şi beau apa, predic vin şi beau vinul (etc.).
   Cum bine spuneai, ASTA E ŞI E SIMPLU.

   Ştii destulă Engleză şi ţi-am mai zis: SHARING, MEANS CARING.
   Poate îmi spui tu ce înseamnă PĂSTRAREA PENTRU TINE.
   La nivelul meu de înţelegere, asta înseamnă POSESIUNE. A AVEA. EU, EGO, VREAU SĂ AM.
   Cât priveşte “IUBIREA”, ţi-am zis că Energia Iubirii la tine, are o valoare patologică.
   Te-ai blocat în lumnea viselor şi te hrăneşti cu energia altora, a tuturor celor pe care îi vânezi din umbră, din Întunericul
   colorat în care te învârţi. După cum bine ai remarcat, te-ai încurcat în iţele mele colorate.
   Tocmai pentru cei ca tine sunt puse acele firicele colorare! 😉
   Cine se împiedică în ele, înseamnă că se uită prea de aproape. Ţi-am mai zis: “The closer you look, the lesser you see.”
   Acum, tocmai ai făcut QED…
   Ce pot să îţi urez?
   Coborâre LINĂ ÎN MATERIE!
   Te-ai înţepenit în Lumea Viselor Colorate.
   Îţi e foarte uşor să vorbeşti despre ea, aşa cum le e uşor tuturor academicienilor şi docenţilor să citeze din propriile lor cărţi, sau ale academicienilor care i-au făcut academicieni, etc.
   De acolo până AICI, mai ai de parcurs o puzderie de trepte. Sau, dacă te ţin curelele, fă un singur salt şi ARATĂ-TE ÎN LUMINĂ. TUTUROR. Lasă vrăjelile astea de liceancă frustrată sexual. (A! Sau a-sexual)
   Lasă-mă pe mine, aşa rătăcit cum sunt. Mi-am găsit drumul singur, fără sfătuitori din umbră. Tocmai de aceea împărtăşesc
   ceea ce am găsit, pentru că mi-ar fi plăcut să ajung aici mult mai repede şi să fi fost mult mai departe decât sunt.
   Dar asta, se poate doar ÎMPREUNĂ. Cu adevărat ÎMPREUNĂ. Şi ÎMPREUNĂ, are două laturi care ori sunt ÎMPREUNĂ, ORI SUNT AMBELE teorie goală, CHIMVAL RĂSUNĂTOR. Cele două laturi sunt una TEORIA şi cealaltă PRACTICA. Sau, mai cuantic vorbind, ENERGIE + INFORMAŢIE. Prea multă teorie ştii, aşa cum am ştiut eu prea multă practică şi, exact cum ziceai, m-am împotmolit. Aşa încât, m-am întors la teoriile de care fugisem, ca să restabilesc ECHILIBRUL. 😉
   Am mai găsit când şi când câte un Învăţător fie Luminat, fie în puţina Lumină în care am reuşit să mă ridic. 😉
   Dacă citeşti cu atenţie situl, e şi o listă a Învăţătorilor care m-au ajutat.
   Cât priveşte chestia cu emisferele, aici ai mers pe bâjbâite. Îmi folosesc acea emisferă care am nevoie să o folosesc, ATUNCI CÂND AM NEVOIE. Fără să cer aprobarea docenţilor, a guvernelor sau altora. Pur şi simplu, fac ce am eu chef cu creierul meu. DE CE, CUM, CE, sunt întrebările mele şi răspunsurile mi le caut singur, fără să vcer aprobări de la cunoscuţi sau necunoscuţi. Dar mai fac cşi altceva:
   Îmi fac mereu CRUCE. Lumea a ajuns să se închine la o cruce cu trei braţe. La aceeaşi cruce te închini tu acum.
   Eu prefer CRUCEA CU PATRU BRAŢE. EGALE.
   Simbolul are o vechime mult mai mare decât creştinismul, care ar fi putut fi o nouă religie mondială, dacă s-ar fi ţinut corect de treabă. Doar că, la fel ca tine, s-a împotmolit în firicelele şi iţele colorate pe care şi le-a tot fabricat.
   Până la urmă, după atâtea miliarde de kilometri de iţe colorate, o să ajungem să trecem şi la croşetat ceva cu ele, că asta ar însemna un mare pas înainte. De pildă, ne-am încălţa cu papucei coloraţi. Policromie 3D. 😉
   Plus că, am mai crea o industrie: industria tălpilor colorate, pentru papucei. Poate şi una de design?
   Mai reflectează la numărul 44. Poate îi găseşti o semnificaţie aparte. Matematicienilor le plac la nebunie cifrele. Poate cauţi prin cărţile lui G. Ţiţeica răspunsul.
   Închei cu o învăţătură LUMINATĂ:
   “Viitorul şi Trecutul, sunt a filei două feţe.
   Vede-n Capăt Începutul, cine ştie să le-nveţe.”
   Am oferit şi pentru asta o explicaţie, tot pe sit.
   “Sometimes things are different than what they seem to be. Always look for the deeper meaning.”
   E o replică faină dintr-un film. L-am recomandat în repetate rânduri. E a unui preot catolic. 😉
   Ce-are a face că eu sunt Ortodox?
   Adevărul, STĂ ÎN LUMINĂ. Iar lumina, poate fi de orice fel. Ortodoxă, Catolică, Budistă, Taoistă. Etichete, cum bine ai zis.
   ;

 2. love

  Dumnezeu sa te ajute!

  • Şerban Stănescu

   De ce să arunc răspunderea prostiilor mele pe umerii lui Dumnezeu?
   Oricum EL ne poartă pe toţi în spinare, până când ne trezim şi o luăm cătinel-cătinel pe picioarele noastre…
   Mulţumesc oricum!
   În SPIRITUL urării, eu îmi urez SĂ-L ÎMBRĂŢIŞEZ PE DUMNEZEU! 😉
   (EL, oricum mă ţine în braţe, de când e lumea lume…)
   E un film tare fain, se numeşte “The Silent Flute” — Flautul tăcut, cu David Carradine.
   Parabola, e superbă şi chiar se potriveşte cu ce vreau să spun… 😉 :)
   Namaste!

« « Vindecări| La mulţi ani Monica! » »