browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.


Vă aflaţi AICI:


« « Cum recunoşti un ghid spiritual autentic?|| Ghidul spiritual – Uroboros » »

Ghidul spiritual – Busola Interioară şi Busola Exterioară

Posted by on 25, February, 2015

Header Şcoala Zenla - Salt în Conştiinţă

 

Acest articol este continuarea articolului “Cum recunoşti un ghid spiritual autentic?” şi vom parcurge împreună o etapă esenţială în identificarea corectă a ghidului spiritual cel mai potrivit pentru tine.

Voi porni de la o precizare critică pentru stabilirea corectă a cadrului de discuţie.

Voi spune înainte de toate că, am trecut printr-o multitudine de etape de trezire spirituală, am făcut enorm de multe greşeli, mai ales în interpretarea corectă a Semnelor şi a VIZIUNILOR.

Dacă ai citit cu atenţie articolul “Viziunile de la Celestine”, atunci ştii la ce mă refer. Dacă ai omis să îl citeşti, atunci completează-ţi informaţia altfel discutăm fără o bază comună de discuţie ceea ce, înseamnă timp pierdut. TIMPUL TĂU PIERDUT, mai precis!

Este de prisos să îţi enumăr aici toate căderile. Ajunge să îţi spun că au fost multe şi că am avut nevoie de 50 (cincizeci!!) de ani pentru a ajunge în punctul în care mă aflu acum.

DE CE atât de mult?

Pentru că ceea ce aveam de făcut, necesita un GHID SPIRITUAL AUTENTIC, un ghid spiritual capabil să mă călăuzească spre BUSOLA INTERIOARĂ foarte rapid.

Există două feluri de ghidare în evoluţia spirituală: GHIDAREA INTERIOARĂ şi GHIDAREA EXTERIOARĂ.

În densitatea Planului Fizic, identificarea ambelor forme de ghidare, este extrem de anevoioasă, tocmai datorită caracteristicilor specifice ale Planului Fizic, ale Vibraţiei Solidelor: violenţă, dualitate, capacitate extrem de redusă de a absorbi schimbarea şi inerţie. În Planul Fizic, totul se mişcă cu o încetineală îngrozitoare, astfel încât, chiar şi o Fiinţă capabilă şi cu un nivel de vibraţie ridicat, îşi pierde rapid frecvenţa de vibraţie, datorită opacităţii extrem de ridicate a SOLIDELOR.

Astfel, pentru ca un Maestru Spiritual aflat în corp fizic să poată să se trezească, este nevoie de un proces extrem de dificil de parcurs de unul singur, mai ales când mediul este opac la CUNOAŞTERE şi DESCHIDEREA este aproape inexistentă (opacitate). Un astfel de proces necesită o capacitate de focalizare şi de detaşare de atracţiile lumii materiale, absolut ieşite din comun.

Dacă ne amintim, lui ISUS I-au fost necesari 33 de ani pentru a îşi redobândi starea de trezire spirituală şi o multitudine de ghizi spirituali l-au ajutat şi l-au îndrumat AICI, ÎN PLANUL FIZIC.

Povestea rală a instruirii lui, a fost eliminată sistematic din scrierile vremurilor respective. Cauzele sunt multiple, esenţa însă este IGNORANŢA GENERALĂ, care cauzează FRICA ŞI TEROAREA.

Aceste două emoţii, generează toate tiparele mentale ale controlului, cunoscute sub denumirea generică “Ori eu ori tu!” sau, “Ori e albă, ori e neagră!”

Ghidul spiritual sau, BUSOLA EXTERIOARĂ

Marea dificultate care stă în faţa oricărei Fiinţe atunci când începe să se descopere pe sine, constă în faptul că ea prin însăşi natura Universului Infinit, a Sursei, a Conştiinţei Universale, este datoare SĂ ÎMPĂRTĂŞEASCĂ CUNOAŞTEREA DOBÂNDITĂ.

TOŢI ne aflăm aici, PENTRU A ÎMPĂRTĂŞI ACEASTĂ CUNOAŞTERE INDIVIDUALĂ astfel încât, prin ÎNSUMAREA FRAGMENTELOR INDIVIDUALE, să obţinem VIZIUNEA DE ANSAMBLU.

Fără cooperare totală, fără ENERGIA COEZIUNII, numită în mod total necorespunzător “iubire”, care este un termen gol de conţinut pentru aproape toată lumea, pericolul confundării ataşamentelor materiale de tot felul cu ENERGIA COEZIUNII, cu CUVÂNTUL CARE ZIDEŞTE, ESTE APROAPE TOTAL!!

Acesta este spectacolul jalnic la care asistăm în prezent: “iubirea” este confundată aproape 100% cu POSESIUNEA ŞI CONTROLUL LA TOATE NIVELELE.

Două exemple:

“Am un soţ (o soţie)”; “Am un copil”.

Omenirea este focalizată în majoritatea existenţei ei asupra lui A AVEA, în detrimentul lui A FI;

A FI, de la FIINŢARE, de la EXISTENŢĂ!

Astfel, în acest haos cauzat de ignoranţă, care generează la rândul ei nesiguranţă, panică, frică şi în final teroare, ajungem la starea cunoscută în psihologie, sociolologie şi biologie sub denumirea “Fight or Flight”, adică, LUPTĂ (pentru supravieţuire) sau FUGI.

Ieşirea din această stare duală, este un proces extrem de anevoios într-un mediu a cărui caracteristică fundamentală este TOCMAI DUALITATEA!

Vibraţia Solidelor, este exact această lume DUALĂ, a cărei transcendere este OBLIGATORIE pentru a putea evolua!

Astfel, chiar şi o persoană care reuşeşte să arunce o privire dincolo de dualitate, are nevoie de o energie colosală pentru a se menţine în starea respectivă şi acum, încă este un proces extrem de dificil, tocmai din cauza stării avansate de diviziune, de separare de Întreg în care trăim.

În acest peisaj sumbru, există foarte mulţi care au căzut în mirajul gloriei, al valorilor materiale, al “bogăţiilor” FINITE ale LUMII SOLIDELOR.

Solidele, prin însăşi natura lor, sunt FORME FINITE, adică, ENERGIE DELIMITATĂ PRECIS prin TIPARE MENTALE RIGIDE.

În acest context dificil, GHIDUL EXTERIOR, sau BUSOLA EXTERIOARĂ, are o singură misiune de îndeplinit: SĂ TE AJUTE SĂ ÎŢI DESCOPERI BUSOLA INTERIOARĂ.

Cu alte cuvinte, SURSA DE ENERGIE, sursa de INSPIRAŢIE. Nimic mai mult!

Din păcate însă, mulţi dintre cei care reuşesc să arunce o privire în lumea CÂMPURILOR DE ENERGIE, cad pradă tentaţiei de a folosi în mod meschin CUNOAŞTEREA PARŢIALĂ, pentru a dobândi putere, pentru a controla pe cei încă aflaţi sub MIRAJUL DUALITĂŢII. Desprinderea de percepţia duală, necesită un efort uriaş şi o detaşare de lumea tentaţiilor materiale. Fără această detaşare, transcenderea CONŞTIENTĂ a Planului Fizic, este imposibilă.

Misiunea ghidului, este să ofere VIZIUNEA ÎNTREGULUI CARE EŞTI, conştient fiind însă că el este DOAR CĂLĂUZA CĂTRE TINE. El este cel care trebuie să îţi ofere imaginea clară a CUVÂNTULUI CARE ZIDEŞTE, a ENERGIEI COEZIUNII, energie care odată declanşată ÎNĂUNTRUL TĂU, îţi schimbă complet VIZIUNEA ASUPRA LUMII, oferindu-ţi VIZIUNEA ÎNTREGULUI CARE EŞTI.

Odată descoperită înăuntrul tău VIZIUNEA ÎNTREGULUI CARE EŞTI, energia care se declanşează prin procesul de rezonanţă, CONSTRUIEŞTE UN CÂMP CARE SE AMPLIFICĂ CONTINUU.

Viziunile de la Celestine, descriu tocmai etapele particulare ale TREZIRII VIZIUNII INTERIOARE. Rolul ghidului spiritual, este să te atenţioneze atunci când observă SEMNELE TREZIRII INTERIOARE şi să te ajute să CONŞTIENTIZEZI ŞI SĂ AMPLIFICI PROCESUL, până în momentul când, eşti tu însuţi capabil SĂ TE GHIDEZI.

Abia pe urmă vine etapa COOPERĂRII DEPLINE ÎNTRE TINE ŞI GHIDUL SPIRITUAL.

Acest moment particular al trezirii interioare, al activării capacităţii tale de a PERCEPE CÂMPURILE DE ENERGIE, a fost metaforic numit ILUMINARE, deoarece atunci când trezirea interioară este deplină, te situezi CONŞTIENT într-un OCEAN DE LUMINĂ, care este de fapt CONŞTIINŢA UNIVERSALĂ, ENERGIA ŞI INFORMAŢIA, pe care, abia atunci le percepi CA ÎNTREG.

Abia după parcurgerea acestei etape, distingi semnificaţiile profunde ale TRIADEI CÂMP-ENERGIE-INFORMAŢIE, ca fiind UNITATEA, “UNUL”, “ÎNTREGUL”, care, aşa cum se spune în toate scrierile străvechi, este ACEEAŞI, identică cu sine însăşi, “Precum în cer, aşa şi pe Pământ” sau, cum prefer eu să spun “Cum este Înăuntru, este şi Înafară”.

BUSOLA INTERIOARĂ sau ENERGIA COEZIUNII

Foarte mulţi dintre cei care ajung să perceapă LUMINA INTERIOARĂ, cad pradă tentaţiei de a se considera la capătul drumului, “desăvârşiţi”. Eu însumi am fost o vreme victima acestui miraj. Din fericire pentru mine, programul pe care mi l-am creat la manifestarea în Matricea Solidă, avea suficiente ramificaţii încât să pot observa acel “Există mai mult decât atât!”

E prematur să intru în detalii. În esenţă, aceste ramificaţii energetice, se referă la canalele de contact de rezervă, destinate menţinerii legăturii cu FAMILIA SPIRITUALĂ, în cazurile dificile de CĂDERE a FRECVENŢEI DE VIBRAŢIE, din motive independente de VIZIUNEA ANSAMBLULUI şi MISIUNEA ASUMATĂ.

Astfel de erori apar foarte frecvent în Matricea SOLIDELOR, până în momentul restabilirii unui nivel minim de comunicare pe frecvenţa imediat superioară, care ne pune în legătură cu planul următor, PLANUL ASTRAL.

Mă opresc aici şi vom discuta mult mai multe, pe parcurs. În cadrul întâlnirilor de la Casa Măgura, vom lucra cu precădere asupra acestui aspect: CONŞTIENTIZAREA LUMINII INTERIOARE.

Până atunci, îţi reamintesc de Exerciţiu de Iluminare.

 

Articol citit de 61 vizitatori

Comments are closed.

« « Cum recunoşti un ghid spiritual autentic?| Ghidul spiritual – Uroboros » »