browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.


Vă aflaţi AICI:


|| Primii elevi ai Şcolii ZENLA » »

Şcoala ZENLA

Posted by on 26, May, 2014

Şcoala ZENLA

 

Începem secţiunea Despre, cu câteva cuvinte despre Şcoala ZENLA.

Foarte pe scurt, este o şcoală în care învăţăm să ne dezvoltăm ca Fiinţe, ca Întreg şi prin urmare, este înainte de altceva, o şcoală de educaţie spirituală.

Spre deosebire de alte astfel de şcoli, noi avem propriile noastre instrumente cu care lucrăm şi care sunt unice în lume.

PRINCIPALUL INSTRUMENT, este Limbajul Zero Negaţii, adică, ZENLA.

Despre ZENLA, mai multe informaţii pot fi găsite momentan pe blogul autorului acestui limbaj, Şerban Stănescu, în cadrul secţiunii “Proiectul ZENLA”.

Şcoala ZENLA, s-a născut odată cu publicarea primei cărţi din lume scrisă în ZENLA, un limbaj care este compus exclusiv din AFIRMAŢII. Cronologic vorbind, acest lucru s-a petrecut în luna decembrie a anului 2007.

Cartea se numea la acea vreme, “Ritmuri Interioare”. Cartea mai poate fi găsită în forma ei “princeps”, doar în formă tipărită.

După prima publicare, au urmat o serie de ediţii succesive în format electronic, în care s-au cizelat puţin ideile din versiunea apărută îniţial în format electronic, în 21 aprilie 2007 şi care conţinea pe lângă multe negaţii şi multe greşeli de culegere text. Treptat au fost eliminate din textul cărţii şi greşelile de culegere dar şi negaţiile, cu o singură excepţie: citatele.

În versiunea pentru tipar, au mai rămas de corectat doar citatele.

Următoarele versiuni, au corectat şi ceea ce mai scăpase din greşelile de culegere text şi au fost eliminate COMPLET negaţiile, inclusiv din citatele folosite în carte.

În timpul finalizării acestui proces, întrucât cartea a ajuns să se răspândească în peste 26 de ţări din întreaga lume, am ajuns la concluzia că cel mai nimerit titlu, este ÎNCEPUTUL CĂLĂTORIEI. Cartea a fost completată şi cu acest nou capitol şi distribuită tot în versiune electronică, GRATUIT, pe internet. Este şi în prezent disponibilă tot gratuit şi este acum parte a primei Lecţii din cadrul Şcolii ZENLA.

Odată începută difuzarea cărţii, au început să apară şi opinile cititorilor.

Una dintre coincidenţele stranii dintre autor şi cititori, a constat în următoarea cerere:

Când daţi drumul la o şcoală?

A urmat un moment de perplexitate totală şi mai multe luni de frământări. O şcoală, înseamnă un efort complex şi multe, multe alte instrumente. În acel moment însă, poate dificultatea cea mai mare, consta în numărul uriaş de întrebări la care era necesar ca autorul să răspundă.

Cum opiniile autorului despre învăţământ erau şi au rămas foarte diferite de ceea ce se înţelege şi astăzi prin învăţământ, poate că la acel moment, întrebările cele mai chinuitoare erau în sfera:

Cum ar trebui să arate ŞCOALA ZENLA?

Primul răspuns, era desigur, “Cu multe cărţi, cât mai uşor accesibile oricărui om interesat să înveţe.

Din păcate, teoria s-a dovedit infinit mai uşoară decât practica şi construirea unei biblioteci ZENLA, a necesitat o muncă întinsă deja pe 7 ani.

Astăzi, la împlinirea a şapte ani de la RE-naşterea Limbajului ZENLA Limbajul Zero Negaţii ne mândrim să avem o bibliotecă ZENLA, care include acum peste 30 volume, dintre care pe foarte multe, le-am oferit GRATUIT.

Pe lângă manualele de care aveam nevoie, aveam nevoie de multe alte instrumente de comunicare şi construirea lor a necesitat un volum de muncă uriaş.

Am învăţat însă cu fiecare pas pe care l-am făcut, cum să ne construim şcoala la care am visat.

Astăzi, am deschis oficial ŞCOALA ZENLA.

Ea înglobează deja o muncă de peste 60 de ani şi un volum de cunoştinţe uriaş, adunat din tot bagajul de cunoştinţe al omenirii, topit, filtrat, restructurat, astfel încât să eliminăm cât mai mult din balastul pe care noi a trebuit să îl cărăm în spinare timp de mulţi ani de zile.

Şcoala ZENLA, este în esenţă o şcoală destinată studiului AUTODIDACT.

Este o şcoală în care elevul este propriul său maestru şi învaţă cât vrea, când vrea şi ce vrea.

Aşa cum autorul ZENLA a fost propriul său ghid timp de 50 de ani, tot aşa poate oricine fi propriul său ghid.

Totuşi, e o cale foarte lungă şi foarte costisitoare şi puţini se încumetă pe ea.

De-a lungul acestei căi sunt de foarte multe ori obstacole extrem de dificil de depăşit şi care pot conduce la situaţii extrem de neplăcute.

Din acest motiv, am decis să împărtăşim experienţa noastră cu toţi cei care consideră că LIBERTATEA, şi A FI sunt singurele obiective pentru care merită să trăieşti în viaţă.

Fie şi cu o clipă scutită din spirala amânărilor şi a timpului irosit pe căi ocolite dacă putem să te ajutăm, atunci efortul nostru este justificat.

Am învăţat însă că a da “mărgăritarele în troaca porcilor”, înseamnă o eroare extrem de costisitoare, exact aşa cum spune biblia.

Ne rezervăm prin urmare dreptul de a ne transmite învăţăturile în aceleaşi condiţii în care le-am primit:

  • Unde am plătit, CEREM PLATĂ.
  • Unde am primit în dar, DĂRUIM, potrivit învăţăturii biblice: “…în dar aţi luat, în dar să daţi.” Matei, 10:8.

Din nefericire pentru noi şi pentru mulţi alţii, învăţăturile le-am primit cam 99,99% plătind cu ani grei din viaţă şi cu eforturi uriaşe, de toate felurile.

Prin urmare, “gratuit”, vom oferi doar în mod excepţional şi ne rezervăm inclusiv dreptul de a alege CUI ANUME DĂRUIM.

Am făcut precizarea aceasta, deoarece DEJA AM DĂRUIT cu mult mai mult decât am cerut ca plată, deşi AM PLĂTIT DIN GREU.

A fost lecţia noastră, să învăţăm adevărul din versetul : “Căci un om care a pus în lucrul lui înţelepciune şi ştiinţă şi a avut izbândă, îl împarte cu cel ce-a stat. Şi aceasta este deşertăciune şi un rău nespus de mare.” (Ecclesiastul, 2:21)

Rolul nostru în această şcoală, este de a arăta pe unde am umblat noi şi cum a fost, cum este şi ce am învăţat. Restul, e la latitudinea, la LIBERUL ARBITRU al fiecăruia.

 

Articol citit de 103 vizitatori

Comments are closed.

| Primii elevi ai Şcolii ZENLA » »