browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.


Vă aflaţi AICI:


« « Turnul roz al ignoranţei — Postul cu apă (prima parte)|| Casa Măgura – Apă în casă (2) » »

Urgenţa Zero: Apă în casă!

Posted by on 12, November, 2014

Şcoala ZENLA - Casa Măgura - Apă în-casă-01 Astăzi, o să îţi povestesc despre primele amenajări în casă şi cam cum am perceput noi stabilirea priorităţilor şi “De ce?” urile care le-au generat. Casa Măgura, este fără îndoială un vis vechi al nostru, care s-a materializat acum. Totuşi, ne aflăm în lumea fizică şi există legi universale pe care ori le respectăm şi avem de câştigat! ori le încălcăm, caz în care vom învăţa pe Calea Durerii ceea ce avem de învăţat. Cum de-a lungul activităţii mele pe calea dezvoltării personale m-am confruntat atât la mine cât şi la foarte mulţi oameni cu subiectul “stabilirea priorităţilor”, o să discutăm acum aplicat! Astfel, ceea ce am prezentat anterior în articolele “Casa Măgura”, reprezintă o serie de paşi mici, care sunt expresia unor priorităţi stabilite după o analiză globală a ceea ce vrem să facem şi o altă analiză, ÎN TEREN. Astfel, ai aici un exemplu cu privire la modul în care se stabileşte un set de priorităţi şi cum anume se rectifică, în funcţie de paşii concreţi făcuţi, adică, procesele de evaluare şi corecţie în timp real. Astfel, am luat în considerare obiectivul major, obiectivul îndepărtat: viaţă sustenabilă şi un sediu fizic pentru Şcoala ZENLA, în cadrul căreia să ne putem extinde autoinstruirea, dar şi să putem împărtăşi experienţa noastră tuturor celor care vor să evolueze spiritual mai rapid şi fără incidente neplăcute. În contextul Vieţii, ca Miracol al Universului, am analizat componenta care ni s-a părut esenţială: APA. Aşa cum cunoaştem Viaţa, ea este indisolubil legată de APĂ! Avem nevoie de apă, înainte de orice altceva. Fără îndoială, puteam apela la o altă soluţie decât apa din fântână, dar avem o altă prioritate, la fel de importantă: SUSTENABILITATE. Sinteza celor două comandamente, conduce la alte soluţii decât reţeaua comunală şi altele asemenea, deci, soluţiile disponibile, sunt legate de sursa naturală de apă, care în cazul nostru, este fântâna. Avem nevoie de apă şi pentru noi şi pentru grădină, deci e o soluţie care, tehnic vorbind, înseamnă dublu circuit de alimentare şi stocare. Dacă iniţial am zis că vom face totul din capul locului, ceea ce am constatat în teren, ne-a cam zădărnicit avântul… Construcţia este veche, randamentul termic este foarte scăzut şi a trage apă în casă într-o clădire care necesită intervenţii masive la partea de structură şi zidărie, s-a dovedit o idee contra-productivă, în condiţiile date. Deşi iniţial ne propuseserăm să rezolvăm cu tavanele a două încăperi, investigaţiile făcute în timpul lucrului, “la obiect” cum se spune, au demonstrat că structura de rezistenţă a întregii clădiri este foarte slabă şi trebuie practic refăcută complet. Asta înseamnă costuri de câteva ori mai mari decât cea mai lejeră şi generoasă estimare făcută “pe hârtie”. După primele calcule, am constatat că podul şi tavanele, ne costă cam 130 lei/mp, fără tencuieli şi finisaje. Avansez această cifră pentru cei care vor să ne urmeze şi vor să reia viaţa după alte coordonate, în care axul principal, linia de forţă se numeşte sustenabilitate. Ştiu că sunt mulţi care visează la un cuibuşor de vis ca şi noi şi mă gândesc eu că, un mic ghid practic al investitorului, e util oricui vrea să îşi planifice (pe cât posibil!) aventura şi să elimine paşi care dor şi costă scump. Astfel, evaluând costurile tavanului şi extrapolând calculul pentru refacerera acoperişului, care s-a dovedit imperios necesară (pierderi masive de căldură şi rezistenţă mecanică slabă!), am ajuns la un total acoperiş + tavane = 260 lei/mp. Cum este vorba despre aproximativ 350 mp, rezultă o sumă impresionantă (peste 90.000 lei!), cel puţin din perspectiva posibilităţilor noastre! Evident, există aici două căi de abordare:

  • Cum putem reduce costurile?
  • Cum eşalonăm cheltuielile?

Reducerea costurilor, se poate face prin recalcularea continuă a costurilor înregistrate la fiecare pas dar şi prin re-evaluarea soluţiilor tehnice aplicate şi aplicabile la nivelul ansamblului. Voi reveni asupra temei, pentru că este extrem de importantă. Ca idee, menţionez că soluţia adoptată pentru încălzire şi costurile aferente, depind de tipul de acoperiş construit, deoarece pe aici se pierde cantitatea cea mai mare de căldură! O casă ecologică, înseamnă între altele, o viziune de ansamblu ecologică, asupra întregului numit “locuinţă”! Şi ajungem acum în punctul numit “reevaluarea priorităţilor”! Desigur, apa este o prioritate critică! Fără apă, e dificil de imaginat desfăşurarea oricăror activităţi. Hrană, prepararea hranei, igiena personală, întreţinerea culturilor în grădină, toate sunt intim legate de apă! Pe de altă parte, resursele financiare sunt limitate, deci e necesară o concepţie modulară a lucrărilor şi o eşalonare. Astfel, la antecalculaţie, am ajuns la o cheltuială cu reţeaua de apă, de circa 5000 lei, în care am inclus instalaţia de extragere şi distribuire a apei şi de transport a apelor menajere şi în parte, instalaţia de stocare a apelor (soluţia este butoaie din plastic legate cu o reţea de conducte din plastic), în scopul creşterii randamentului de utilizare a fiecărui litru de apă! Am spus mai sus “antecalculaţie” (cheltuielile presupuse a fi făcute), deoarece costurile reale, costurile rezultate din post-calculaţia (însumarea cheltuielilor efective înregistrate şi efectuate) făcută la încheierea unei etape, se pot dovedi a fi mult mai mari sau mai mici, în funcţie de modul în care vom pune în practică, de preţurile materialelor şi al manoperei aferente şi de încă un factor: imprevizibilul! Astfel, regândind pe termen scurt şi mediu casa în ansamblu, am ajuns la concluzia că ultra-urgent este să avem apă în casă, chiar dacă din perspectiva standardelor de confort, soluţia este una primitivă.

Ce soluţie am adoptat?

Ne-am oprit la o eşalonare pe mai mult de un an a cheltuielilor de finalizare a soluţiei, deoarece trebuie să lucrăm “în paralel” (aproximativ) şi la clădire, ceea ce înseamnă costuri financiare foarte ridicate. Mai trebuie să luăm în calcul şi costurile de exploatare a terenului, care înseamnă între altele: refacerea gardului, amenajarea unui compostor, reciclarea dejecţiilor, reciclarea apelor uzate, realizarea unei instalaţii primitive de irigare, dar ale cărei elemente componente să poată fi reutilizate la reconfigurarea treptată şi la îmbunătăţire. Altfel spus, totul trebuie gândit prin prisma reciclării în cascadă a fiecărei bucăţele de material! Sau, altfel exprimat, filosofia de bază este DEŞEURI ZERO! Soluţia, aşa cum se vede schiţat din imaginea de la început, înseamnă o masă realizată în regie proprie (am lucrat împreună cu Monica la realizarea ei!), o chiuvetă din inox, un vas de colectare a apelor “gri”, un butoi de 150 litri pentru stocarea apei în casă şi instalaţia de extragere şi transport, care se compune din pompă submersibilă (P = 300 W; Ha = 60 m; Q = 1200 l/oră = 20 l/min), furtun din plastic 40 metri şi cablu electric de 30 metri, la care se adaugă conectică din plastic şi elementele de cuplare (fittinguri) ale instalaţiei de apă. Pe ansamblu, costurile sunt aproximativ 1000 lei, faţă de 5000 lei estimat iniţial, chiar dacă soluţia este mult sub nivelul proiectat iniţial. Şcoala ZENLA - Casa Măgura - Apă în-casă-02 Această soluţie, rezolvă problema apei în casă, mai ales pe perioada rece, când scoaterea apei şi transportul în casă sunt anevoioase şi consumă multă energie, pe lângă disconfortul pe care îl crează lipsa apei în spaţiul de locuit. Privitor la pompa aleasă, o să menţionez ca termen de comparaţie debitul izvorului de la care luăm apă în Alexandria, prezentat în secţiunea “Video” şi care are cam 16 litri/minut, ceea ce este mai mult decât suficient! Mă opresc aici şi te invit să vizionezi colecţia de fotografii realizate în timpul lucrului la Casa Măgura, sâmbătă 08-11-2014 şi duminică, 09-11-2014.

Articol citit de 59 vizitatori

Comments are closed.

« « Turnul roz al ignoranţei — Postul cu apă (prima parte)| Casa Măgura – Apă în casă (2) » »